تعاریف حقوقی
تعاریف حقوقی

املاک وقفی و همه چیز در مورد معامله آن‌ها

یکی از مواردی که هنگام خرید و فروش یک ملک باید نسبت به آن توجه شود، این است که زمین انتخاب شده از املاک اوقافی نباشد و یا حق فرد دیگری برای این زمین ثبت نشده باشد. تعریف املاک وقفی  در حقیقت املاک وقفی برای فردی است که ملک خود را وقف نموده است و […]

تعاریف حقوقی
بررسی مال غیر منقول
تعاریف حقوقی

بررسی مال غیر منقول

مال غیر منقول بررسی مال غیر منقول – اموالی که ما در زندگی روزمره خود با آنها سروکار داریم انواع مختلفی دارند لیکن مردم ما آنچنان گرفتار زندگی معمول خود هستند که چندان به تفاوت های میان اموال خود کاری ندارند. از لحاظ حقوقی اموال تفاوت های چشمگیری با هم دارند و این اختلافات موجب […]