اسناد رسمی دسته بندی نشده وکالت ملکی
آنچه که درباره سرقفلی باید بدانیم
اسناد رسمی دسته بندی نشده وکالت ملکی

آنچه که درباره سرقفلی باید بدانیم

آنچه که درباره سرقفلی باید بدانیم در واقع سرقفلی همان حق کسب و پیشه است اما با توجه به تحول قانون در سال ۱۳۷۶ تفاوت هایی در آنها به وجود آمد آنچه که درباره سرقفلی باید بدانیم– گاهی برای ما اتفاق افتاده که با آگهی هایی تجاری با عنوان «سرقفلی» مواجه و یا پشت شیشه […]

دسته بندی نشده
نحوه ابطال سند رسمی با شهادت شهود
دسته بندی نشده

نحوه ابطال سند رسمی با شهادت شهود

نحوه ابطال سند رسمی با شهادت شهود برای بیان مطلب در خصوص نحوه ابطال سند رسمی با شهادت شهود نیاز است که ابتدا پیرامون دو مبحث شهادت  و ابطال سند رسمی مطالبی را بیان کنیم . شهادت شهود: شهادت عبارتست از اظهارات افرادی خارج از دعوا که موضوع مورد اختلاف را شنیده یا دیده یا […]