مشاوره آنلاین
دعاوی موجر و مستاجر ملکی
اثبات مالکیت
دعاوی موجر و مستاجر ملکی

آیا فروش خانه اجاره داده شده قانونی است؟

فروش خانه اجاره داده شده یکی از اقداماتی است که ممکن است توسط هر مالکی صورت گیرد. از نظر قانونی مالک این حق را دارد که هر وقت بخواهد ملک خود را بفروشد. با اینکه این عمل کاملا قانونی است، اما گاهی موجب دعاوی و اختلافات فراوانی میان طرفین می‌شود. خواندن این مقاله به شما […]