مشاوره آنلاین
ملکی

دعوای اثبات مالکیت ملک

دعوای اثبات مالکیت چیست؟ یکی از دعاوی که از سوی مالک یک ملک ممکن است مطرح گردد دعوای اثبات مالکیت است. برخی از محاکم معتقدند دعوای اثبات مالکیت به دلیل اینکه امری غیر ترافعی است قابل طرح در دادگاه نیست. چرا که تنها دعاوی غیر ترافعی قابل طرح در دادگاهها امور حسبی هستند. بنظر می […]

تعاریف حقوقی ملکی
تعاریف حقوقی ملکی

دعوای ملکی چیست

دعوای ملکی دعوایی است که در ارتباط با املاک حادث میشود.اهمیت بالای  دعاوی مرتبط با املاک باعث شده است تا تصمیم بگیریم در این مقاله در رابطه با انواع دعوای ملکی اطلاعاتی مهم در اختیارتان قرار دهیم. خرید و فروش زمین و املاک از جمله مهم‌ترین روش‌های سرمایه گذاری در عصر حاضر است. شاید برای […]