مشاوره آنلاین
دسته بندی نشده
نحوه ابطال سند رسمی با شهادت شهود
دسته بندی نشده

نحوه ابطال سند رسمی با شهادت شهود

نحوه ابطال سند رسمی با شهادت شهود برای بیان مطلب در خصوص نحوه ابطال سند رسمی با شهادت شهود نیاز است که ابتدا پیرامون دو مبحث شهادت  و ابطال سند رسمی مطالبی را بیان کنیم . شهادت شهود: شهادت عبارتست از اظهارات افرادی خارج از دعوا که موضوع مورد اختلاف را شنیده یا دیده یا […]

ملکی
نحوه تنظیم لایحه دفاعیه برای ابطال سند رسمی
ملکی

نحوه تنظیم لایحه دفاعیه برای ابطال سند رسمی

نحوه تنظیم لایحه دفاعیه برای ابطال سند رسمی گاهی بعد از تنظیم صدور یک سند، یکی از طرفین آن ادعا می نمایند که تشریفات تنظیم سند(شکلی) یا شرایط صحت آن(ماهوی) رعایت نشده بوده و از مرجع قضایی تقاضای ابطال سند را می نمایند . اصولا ابطال سند رسمی فقط توسط دادگاه انجام می‌شود. فلذا هیچ […]