اسناد رسمی دسته بندی نشده وکالت ملکی
آنچه که درباره سرقفلی باید بدانیم
اسناد رسمی دسته بندی نشده وکالت ملکی

آنچه که درباره سرقفلی باید بدانیم

آنچه که درباره سرقفلی باید بدانیم در واقع سرقفلی همان حق کسب و پیشه است اما با توجه به تحول قانون در سال ۱۳۷۶ تفاوت هایی در آنها به وجود آمد آنچه که درباره سرقفلی باید بدانیم– گاهی برای ما اتفاق افتاده که با آگهی هایی تجاری با عنوان «سرقفلی» مواجه و یا پشت شیشه […]

اسناد رسمی وکالت ملکی
رای دیوان عدالت اداری در خصوص کفایت برگ سبز برای مالکیت خودرو
اسناد رسمی وکالت ملکی

رای دیوان عدالت اداری در خصوص کفایت برگ سبز برای مالکیت خودرو

رای دیوان عدالت اداری در خصوص کفایت برگ سبز برای مالکیت خودرو دیوان عدالت اداری  اخیرا” رأیی  را مبنی بر کفایت برگ سبز برای مالکیت خودرو صادر نموده که این رأی اختلاف میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران را وارد فاز جدیدی نمود. اختلاف میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران در خصوص اینکه برگ سبز […]

اسناد رسمی
ابطال سند رسمی مشاعی  
اسناد رسمی

ابطال سند رسمی مشاعی  

ابطال سند رسمی مشاعی   امروز بخش مهمی از دعاوی مربوط به املاک و مالکیت آنها به دلیل مشاعی بودن اسناد می باشد. مشاع در لغت به معنای «بخش ناکرده» و یا «قسمت نشده» می باشد و در اصطلاح حقوقی ، ملک و یا مالی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد لیکن سهم […]

اسناد رسمی
الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
اسناد رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟ یکی از مهمترین دعاوی مطرح در محاکم حقوقی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است. اما دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست ؟بر اساس مفاد قانون مدنی افراد مکلف هستند تا به موجب قانون به آنچه که درحین معاملات وتنظیم قولنامه و مبایعه نامه متعهد شده اند و […]