مشاوره آنلاین
ملکی

دعوای اثبات مالکیت ملک

دعوای اثبات مالکیت چیست؟

یکی از دعاوی که از سوی مالک یک ملک ممکن است مطرح گردد دعوای اثبات مالکیت است. برخی از محاکم معتقدند دعوای اثبات مالکیت به دلیل اینکه امری غیر ترافعی است قابل طرح در دادگاه نیست. چرا که تنها دعاوی غیر ترافعی قابل طرح در دادگاهها امور حسبی هستند. بنظر می رسد این نظریه درستی است چرا که به فرض اینکه در جایی نیز شخص بخواهد دعوایی برای اثبات مالکیت خود بر ملکی را مطرح سازد می بایست به اثبات عقد یا ایقاعی که منجر به انتقال مالکیت ملک به وی گردیده مبادرت به طرح دعوا نماید .

اثبات مالکیت

بعنوان مثال شخصی ملکی را از دیگری خریداری کرده است و اکنون قصد اثبات مالکیت خود بر این ملک را دارد. در این نمونه بنظر نمی رسد که وی بتواند  این دعوا را مطرح سازد. چرا که طرح آن اگر به طرفیت شخص فروشنده مطرح گردد که دعوایی بی فایده است. چرا که شخص با امضای خود در مبایعه نامه اقرار ضمنی به مالکیت خریدار نموده است. فلذا طرح این دعوا در این جا فاقد وجاهت قانونی است . پیشنهاد می شود در این موارد دعوای اثبات وقوع عقد مطرح گردد. سپس با صدور رای به نفع خواهان مالکیت خواهان در حکم صادره بصورت ضمنی اعلام میگردد .فلذا در مواردی که مالکیت از طریق عقد یا ایقاع حاصل گردیده است طرح دعوای اثبات مالکیت فاقد ضرورت بوده است.می بایست در این گونه موارد دعوای اثبات وقوع عقد یا ایقاع را مطرح ساخت.

مطالب پربازدید: بررسی عقد بیع(خرید و فروش) از نظر حقوقی

دعوای اثبات مالیکت ملک چه زمانی امکان پذیر است؟

تنها موردی که بنظر می رسد امکان طرح دعوی وجود دارد زمانی است که تعارض در تصرف در زمان انجام عملیات مقدماتی ثبت صورت پذیرفته و هیأت نظارت رای به ثبت ملک به نفع طرف مقابل داده است. در این فرض اداره ثبت به طرف مقابل اعلام می دارد که چنانچه در این خصوص شکایتی دارد میتواند به دادگاه مراجعه نماید. سپس نسبت به اخذ گواهی مربوطه توقف عملیات ثبتی اقدام نماید. بنظر می رسد در این فرض امکان طرح دعوای اثبات مالکیت به طرفیت شخصی که بر اساس نظر هیأت نظارت ازوی پذیرش ثبت بعمل می آید وجود داشته باشد. البته این فرض نیز در صورتی امکان پذیر است که شخص هیچ سندی دال بر وقوع عقد یا ایقاعی برای انتقال ملک به خود در دسترس نداشته باشد. در این مورد نیز بنظر می رسد طرح دعوا می بایست با عنوان اثبات وقوع عقد مطرح گردد.

اثبات مالکیت

لزوم مشاوره قبل از طرح دعاوی

توجه داشته باشید طرح دعوای اثبات وقوع عقد و یا حتی اثبات مالکیت از جمله مواردی است که پیچیدگیهای خاص خود را بهمراه دارد.  توصیه می شود به منظور جلوگیری از رد دعوای مطروحه و از بین رفتن هزینه دادرسی صرف شده که قاعدتا نیز مبلغ قابل توجهی می باشد قبل از هرگونه اقدام قضایی اعم از ثبت دادخواست یا لایحه دفاعیه حتما با یک وکیل خبره در امور ملکی مشورت نمایید. گروه حقوقی تخصصی ملکی ثبتی در این رابطه آمادگی ارائه خدمات مشاوره ای و وکالتی را به شما دارد.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *