مشاوره آنلاین
دسته بندی نشده

الزام به تنظیم سند رسمی وسایل نقلیه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی خندانی رئیس کانون سردفتران، در برنامه “جوان ایرانی سلام” رادیو جوان درباره الزام به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد: تنظیم سند رسمی خودرو طبق قانون فقط به یک طریق و با حضور در دفاتر اسناد ممکن است. ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی اظهار دارد کسانی که قصد خرید و فروش و نقل و انتقال خودرو دارند ابتدا باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. آنجا باید یکسری فرآیند را طی کنند مانند بحث پرداخت خلافی‌ها، احراز مالکیت خودرو و مالک و مسائل این چنینی و معوقاتی که ممکن است خودرو داشته باشد. بعد از انجام آن امور، مالک خودرو برای تنظیم سند الزاماً باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند.
وی درباره دلیل حضور افراد در دفاتر اسناد با وجود برگ سبز افزود: قانون در این خصوص کاملاً مشخص و شفاف است، اگر شما یک عمل حقوقی را انجام می‌دهید، نمی‌توانید بگویید که تنها بخشی از این عمل حقوقی را انجام خواهم داد و لازم نیست که همه آن را انجام دهم و اختیاری است؛ قانون این مجوز را به افراد نمی‌دهد. ما هم می‌پذیریم که مردم نباید به دو مرکز مراجعه کنند و این باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم است. ما اعلام کردیم با توجه به سیستم ثبت آنی و ثبت الکترونیک که در اختیار دفاتر اسناد رسمی است و راهنمایی و رانندگی هم همین سیستم را دارد، این دو سیستم را به همدیگر متصل کنیم و پرداخت دیون و معوقات و مسائل این چنینی را توسط این سیستم انجام دهیم. از طریق دفاتر اسناد استعلام بگیریم و استعلام از مراکز پلیس انجام و به دفاتر اعلام شود مانند آن چیزی که در خصوص ملک در حال انجام است. در این صورت مردم دیگر مراجعه به مراکز تعویض پلاک نخواهند داشت و تنها با مراجعه به دفاتر اسناد، تمام مراحل نقل و انتقال سند در یک محل انجام می‌شود. ما این درخواست را به مجلس داده‌ایم تا این فرآیند را اصلاح کند و قابلیت اصلاح آن هم وجود دارد. ما در کشور حدود ۸ هزار و ۳۰۰ دفتر اسناد رسمی داریم، یعنی ۸ هزار و ۳۰۰ محل و نقطه جغرافیایی در تمام استان‌ها و هر کسی در هر شهر، شهرستان، بخش و استانی که بخواهد می‌تواند به راحتی به دفاتر مراجعه کند، اما کل مراکز تعویض پلاک در کشور، کمتر از یک دهم دفاتر اسناد است. شکل کنونی نقل و انتقال خودرو را به دلیل رفت و آمد‌هایی که اتفاق می‌افتاد، ترافیکی که ایجاد می‌شود، اتلاف وقتی که صورت می‌گیرد، سرمایه‌سوزی می‌دانیم و به دنبال این هستیم که این اتفاق نیفتد.
در ادامه می خواهیم به طرح مهم ترین مسائل الزام تنظیم سند خودرو بپردازیم:

تنظیم دادخواست

یکی از مهمترین مباحث در مورد الزام به تنظیم سند رسمی خودرو بحث تنظیم دادخواست است علیرغم اینکه نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو متعدد در کتاب ها و سایت ها قابل دسترسی می باشد ولی توصیه می شود برای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو حتما از خدمات حقوقی وکیل ملکی و مشاورحقوقی متخصص استفاده شود. اما آنچه مهم است در دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو به آن پرداخته شود به این صورت است: مستندات مالکیت نحوه خرید خودرو و فروشنده و ایادی ماقبل به تفصیل در متن دادخواست توضیح داده شود بطوریکه خواننده به راحتی تعاقب ایادی را متوجه شود و فروشنده و صاحب سند فعلی نیز برای خواننده دادخواست مجهول نباشد.

صاحب سند خودرو

در دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو، صاحب سند از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا دادگاه در نهایت باید صاحب سند را به تنظیم سند به نام آخرین خریدار محکوم نماید. بنابراین علاوه بر ایادی قبلی و فروشندگان سابق، خواهان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو باید صاحب سند را نیز طرف دعوا قرار دهد.

هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

با توجه به اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو دعوای مالی هست در صورتی که به مبلغ ۲۰ میلیون تومان یا کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است در حالی که اگر به بیش از ۲۰ میلیون تومان برسد در صلاحیت دادگاه است. با توجه به گرانیهای اخیر خودرو رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اکثر خودروها در صلاحیت دادگاه است.

محل طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی می بایست در محل اقامت خوانده مطرح شود اگر خوانده در خارج از کشور اقامتگاه داشته باشد در جایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو مطرح می‌شود که خوانده در آن محل دارای محل سکونت است و اگر خوانده محل سکونت در ایران نداشته باشد دعوا در محل مال غیرمنقول خوانده مطرح می شود.

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو بسته به اینکه خواسته به چه مبلغی تقویم شود سه و نیم درصد از خواسته خواهد بود به عبارت دیگر در صورتی که خواسته بیش از ۲۰ میلیون تومان تقویم شود هزینه دادرسی سه و نیم درصد آن خواهد بود با توجه به اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دعوای مالی محسوب میشود، خواسته آن قابل تقویم است. بنابراین هزینه دادرسی سه و نیم درصد مبلغ تقویم شده خواهد بود.

نبودن صاحب سند خودرو

در صورتی که خودرو دست به دست شده باشد و آخرین خریدار از محل و نشانه صاحب اصلی خودرو اطلاعی نداشته باشد میتواند با طرح دعوا علیه او و فروشنده صاحب سند را مجهول المکان قرار دهد و او را محکوم به تنظیم سند به نام خود نماید.

تنظیم سند خودرویی که توقیف شده است

طبق رویه دادگاه ها و مطابق مقررات جاری کشور امکان تنظیم سند خودروی توقیفی وجود ندارد اما در صورتی که توقیف بعد از فروش صورت گرفته باشد خریدار میتواند با مراجعه به مرجع توقیف کننده و ورود به پرونده تامین خواسته به عنوان معترض ثالث بعد از رفع توقیف اقدام به تنظیم سند رسمی خودرو خود نماید. در صورتی که مبایعه نامه توقیف باشد چنین مبایعه نامه ای اثر قانونی ندارد. به عبارتی فروش مال توقیفی امکان پذیر نیست و فروشنده صرفاً می‌تواند ثمن خود را از فروشنده استرداد نماید.

نکات اضافی

قطعاً افرادی که فقط برگ سبز دارند و به دفتر خانه مراجعه نمی‌کنند به هنگام فروش خودرو دچار مشکل خواهند شد. درست است که برخی اینگونه رفتار می‌کنند، اما این رفتار خلاف قانون است. فلسفه تنظیم سند در نقل و انتقال این است که اگر روزی شما به مشکل انتظامی، قضائی و یا اداری بربخورید، بتوانید از سند خود استفاده کنید و این امتیاز سند رسمی است. در خصوص سند خودرو اگر به مشکل برخورد کردید می‌تـوانید به محکمه مراجعه کنید و دادگاه‌های ما براساس آخرین بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه فقط سند تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی را به رسمیت می‌شناسند؛ پس محاکم برگ سبز راهنمایی و رانندگی را به عنوان سند مالکیت نخواهند پذیرفت. علت اینکه مراکز تعویض پلاک مبالغ کمتری نسبت به دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌کنند این است که طبق قانون، مرجع قانونی وصول حق و حقوق دولتی در خصوص نقل و انتقال اسناد وسائط نقلیه موتوری، دفاتر اسناد رسمی هستند. یعنی دفاتر اسناد رسمی موظف به اخذ مبالغ مربوط به مالیات، حق‌الثبت، ارزش افزوده و مسائل این چنینی هستند. پس به این علت است که هزینه سند در دفاتر بالاتر از مراکز تعویض پلاک است. اگر فرض کنیم که دفاتر از پروسه اسناد خودرو حذف شوند، به این معنا نیست که این هزینه‌ها دیگر وصول نخواهد شد. این هزینه‌ها توسط مراکز تعویض پلاک یا شهرداری‌ها و یا وزارت راه و یا هر مرجع دیگری که در این خصوص صالح شناخته شود، اخذ خواهد شد.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *