مشاوره آنلاین
اسناد رسمی
ابطال سند رسمی مشاعی  
اسناد رسمی

ابطال سند رسمی مشاعی  

ابطال سند رسمی مشاعی   امروز بخش مهمی از دعاوی مربوط به املاک و مالکیت آنها به دلیل مشاعی بودن اسناد می باشد. مشاع در لغت به معنای «بخش ناکرده» و یا «قسمت نشده» می باشد و در اصطلاح حقوقی ، ملک و یا مالی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد لیکن سهم […]