مشاوره آنلاین
مستغلات ملکی
عرصه و اعیان و تفاوت های آنان
مستغلات ملکی

عرصه و اعیان و تفاوت های آنان

عرصه و اعیان  اگر برای خرید ملکی اقدام نموده باشید و یا نگاهی به اسناد مالکیت آپارتمانها توجه نموده باشید حتما نام واژه های عرصه و اعیان را شنیده و یا دیده اید. عرصه و اعیان و تفاوت های آنان – بسیاری از عموم مردم در خصوص این که عرصه و اعیان چیست و چه […]

اسناد رسمی
الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
اسناد رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟ یکی از مهمترین دعاوی مطرح در محاکم حقوقی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است. اما دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست ؟ بر اساس مفاد قانون مدنی افراد مکلف هستند تا به موجب قانون به آنچه که درحین معاملات وتنظیم قولنامه و مبایعه نامه متعهد شده اند […]