مشاوره آنلاین
ملکی

الزام به ایفای تعهد چیست؟

الزام به ایفای تعهد  الزام به ایفای تعهد یک ضمانت اجرا است. در قراردادها و توافقاتی که فی‌مابین افراد مختلف تنظیم میشود طرفین متعهد می‌شوند که به توافقات و تعهدات خودشان عمل نمایند. در خیلی از موارد شخص متعهد به تعهداتش عمل نمیکند. به‌عنوان مثال شخصی با انعقاد مبایعه نامه‌ای اقدام به فروش ملک خود […]

ملکی

دعوای اثبات مالکیت ملک

دعوای اثبات مالکیت چیست؟ یکی از دعاوی که از سوی مالک یک ملک ممکن است مطرح گردد دعوای اثبات مالکیت است. برخی از محاکم معتقدند دعوای اثبات مالکیت به دلیل اینکه امری غیر ترافعی است قابل طرح در دادگاه نیست. چرا که تنها دعاوی غیر ترافعی قابل طرح در دادگاهها امور حسبی هستند. بنظر می […]