مشاوره آنلاین
مستغلات ملکی
با نحوه پیش فروش آپارتمان و چالش های احتمالی آن بیشتر آشنا شویم
مستغلات ملکی

با نحوه پیش فروش آپارتمان و چالش های احتمالی آن بیشتر آشنا شویم

 پیش فروش آپارتمان  با نحوه پیش فروش آپارتمان و چالش های احتمالی آن بیشتر آشنا شویم – داشتن سرپناه یکی از اصلی ترین نیاز های بشر از دیرباز بوده است. در کشور ما قیمت آپارتمان طی سال های اخیر بشدت افزایش یافته و این موضوع موجب کاهش قدرت خرید مردم و گرایش به خرید آپارتمان […]