مشاوره آنلاین
اصل 49 ملکی
اصل 49 ملکی

وکیل تخلیه ملک

وکیل تخلیه ملک کیست؟ وکیل تخلیه ملک، وکیلی است که در زمینه حل اختلاف بین موجر و مستاجر فعالیت دارد. در حالت کلی وکیل متخصص تخلیه ملک فردی است که در قدم اول قصد دارد که اختلاف بین مستاجر و موجر را با توجه به شرایط و شواهدی که وجود دارد برطرف نماید. در صورتی […]